Adı, soyadı, atasının adı

 

Mustafayev Eldar Sovet oğlu

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

2420.01 «Virusologiya»

 

Mövzu:

AZƏRBAYCANDA QİDA ƏHƏMİYYƏTLİ PAXLALI ƏHƏMİYYƏTLİ PAXLALI BİTKİLƏRDƏ YAYILMIŞ VİRUS XƏSTƏLİKLƏRİ

 

Elmi rəhbər:

AMEA-nın m.ü. Z.İ.Əkpərov

 

Qəbul olduğu tarix:

2006

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2012

 

Mövzunun annotasiyası:

Respublikada ilk dəfə olaraq, paxlalı bitkilərdə Luteoviruslar (paxla yarpaq qıvrılması (PYQ), çuğundur qərbi sarılıq (ÇQS), noxud xlorotik alçaqboyluluq (NXA) virusları), Nanoviruslar (paxla nekrotik sarılıq virusu (PNSV)) və Potiviruslar (toxumla yayılan göy noxud mozaika (TYGNM) virusu) fəsiləsinə aid olan 5 növ virus aşkar edilmişdir. Bu virusların genom ardıcıllığı öyrənilərək filogenetik əlaqələri aydınlaşdırılmışdır.

 

Avtoreferat:

 

Yüklə

Elmi əsərləri: