STRUKTURElmi bazalarAbşeron

Abşeron Təcrübə Təsərrüfat Bazasının müdiri: İsmayılov Həmid  Əmrah oğlu

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 İnstitutda (Genbankda) toplanmış bütün mədəni bitkilərin suvarılan şəraitdə bərpası, qiymətləndirilməsi, ilkin seleksiya işlərinin aparılması, yeni sortların yaradılması, meyvə və subtropik bitkilərin genefondunun top­lanması, öyrənilməsi və mühafizəsi məsə­lələrinə aid fəaliyyətləri həyata keçirir. 

 


Traktorçu-maşinist: Qədimalıyev Azər Aşralı oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fəhlə: Həsənov Şükür Bəkir oğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: İsgəndərova Könül Arif qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Salahova Qaratel Kazım qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Nuriyeva Reyhan Şumel qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Fəhlə: Əsədov Minas Yusif oğlu