STRUKTURElmi bazalarQuba Bölgə Təcrübə Bazası

Bazanın müdiri: Hacıyev Malik Ağakərim oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d. Bayramova Dilşad Bayram qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aqronom: İlyasov Şirin Qazəhməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant: Babayeva Nuranə Tahir qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gözətçi: Ağasıyev Zeynal Mirəhməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xadimə: Ağalıyeva Qətibə Abdulvahab qızı