STRUKTURElmi bazalarQarabağ

Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının müdiri: Mehdiyev Həmid Musa oğlu

E-mail:

Tel: 050 5895970

 

 

 

 

 

 

 


Qarabağ bölgəsinə aid dənli taxıl, paxlalı, texniki, meyvə-giləmeyvə, üzüm, tərəvəz-bostan bitkilərinin və onların yabanı əcdadlarının genetik müxtəlifliyinin toplan­ması, bərpası, mühafizəsi, tədqiqi, onların sınağının keçirilməsi, perspektivli formaların artırılması, rayonlaşmış sortların ilkin toxum­çuluğunun təşkili, becərilmə texnologiyasının işlənib hazırlanması və onların fermer təsərrüfatlarında yayılmasını həyata keçirir. Hazırda tədqiqat bazasının ərazisi işğal altında və cəbhənin təmas xəttindədir.  

 


Böyük elmi işçi:  Qurbanov Fərman Corux oğlu

E-mail:

Tel:

 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük elmi işçi: Ağayev Şiraslan Yahya oğlu 

E-mail:

Tel:

 

 

 

 

 

 

 


Baş aqronom: Şirinov Məhəmməd Ağamməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə-gözətçi: Əvəzli Mirzə İlqar oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əvəzov Əvəz Şahin oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Şirinova Məlahət Ağamməd qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Mehdiyev Yaşar Cəlil oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əliyeva Elnarə Sabir qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Əvəzov İlqar Rasib oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Bayramova Yeganə Köçəri qızı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Zöhrəbov Eldəniz Sabir oğlu