STRUKTURŞöbələrKT Heyvanları

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

KTHGE Laboratoriyasının əsas fəaliyyət istiqaməti Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş kənd təsərrüfatı heyvanlarının, quş­ların, tut ipəkqurdu və arıların genofon­dunun aşkarlanması, öyrənilməsi və səmərəli istifadəsindən ibarətdir. Bundan başqa morfoloji, biokimyəvi və molekulyar markerlərlə cinslərin öyrənilməsi və pasportlaşdırılmasının həyata keçirilməsi və kompüter məlumat bazasının yaradılması da əsas istiqamət kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

 

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri: Son 5 ildə laboratoriyada aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.

  1. İki tut ipəkqurdu cins və 2 hibrid dövlət sınağına təqdim edilmişdir.
  2. İki tut ipəkqurdu cins və 2 hibrid üçün patent alınmışdır.

 


 

 

Böyük elmi işçi - b.ü.f.d. Seyidova Gülarə Ağamir qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 Elmi işçi - Mirzəyeva Arzu Rəfail qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 Kiçik elmi işçi - İsmayılova Gülər Əli qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Mütəxəssis - Həkimov Aleksandr Şamilyeviç

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

  

 


 

Böyük laborant - Cəfərova Zöhrə Məmməd qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 


 

Laborant - Kazımova Şərqiyyə Ağaxan qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO