KADR HAZIRLIĞIElmlər doktorları

 №

Adı, atasının adı, soadı

Elmi dərəcəsi

Elmi ixtisasının kodu

 

1.

Zeynal İba oğlu Əkpərov

 

Aqrar.e.ü.e.d.

3103.04- Seleksiya və toxumçuluq

2.

Naib Xalıq oğlu Əminov

 

b.e.d.

2409.01- Genetika

3.

Ramiz Tağı oğlu Əliyev

 

b.e.d.

2409.01- Genetika

4.

Aydın Musa oğlu Əsgərov

 

b.e.d.

2417.01- Botanika

5.

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

 

b.e.d.

2409.01- Genetika

2414.01-Mikrobiologiya

 Aybəniz  Cavad qızı Əliyeva

 b.e.d.

 2409.01- Genetika

7

Afət Dadaş Şaraplı qızı Məmmədova

b.e.d.

2409.01- Genetika