KADR HAZIRLIĞIElmlər doktorları

 №

Adı, atasının adı, soadı

Elmi dərəcəsi

Elmi ixtisasının kodu

1.

Zeynal İba oğlu Əkpərov

Aqrar.e.ü.e.d.

3103.04- Seleksiya və toxumçuluq

2.

Ramiz Tağı oğlu Əliyev

b.e.d. 2409.01- Genetika

3.

Aydın Musa oğlu Əsgərov

b.e.d.

2417.01- Botanika

4.

 Aybəniz  Cavad qızı Əliyeva

b.e.d. 2409.01- Genetika

5.

 Afət Dadaş Şaraplı qızı Məmmədova

b.e.d.

2409.01- Genetika