KADR HAZIRLIĞIMagistrlar

N

Tədris ili (qəbul)

MAGİSTR

İxtisas

Elmi məsləhətçi

1

2015-2016

Məmmədova Şəfəq Faiz

249631- Bitkilərin seleksiyası

Əkpərov Zeynal İba o., a.e.ü.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü 

 

2

2015-2016

Qurbanov Qurban Asif

249631- Bitkilərin seleksiyası

Şərifova Səidə Sədaqət q., b.ü.f.d. 

 

3

2016-2017

Nəsibova Jalə Afiq

249559-Genetika

Babayeva Sevda Maşalla q., b.ü.f.d. 

 

4

2016-2017

İslamlı Aygün İdris

249559-Genetika

Əliyeva Aybəniz Cavad, b.ü.e.d. 

 

5

2016-2017

Hacıyeva Aynur Füzuli

249631- Bitkilərin seleksiyası

Əkpərov Zeynal İba, a.e.ü.e.d., AMEA-nın müxbir üzvü 

 

6

2016-2017

Əhmədova Gültəkin Qaraca qızı

249631- Bitkilərin seleksiyası

Rüstəmov Xanbala Nəriman oğlu, b.ü.f.d. dos.

 

7

2017-2018

Abdulrəhimli Şəlalə Namiq qızı

249575 - İnsan genetikası

Ramiz Əliyev biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Serdar Ceylaner tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, İntergen Genetik Mərkəzi, Türkiyə

 

8 2017-2018  Məmmədova Zeynəb Müşfiq qızı  249575- İnsan genetikası  Mehrac Abbasov biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sezgin Günəş, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Ondoquz Mayıs Universiteti, Tibb fakultəsi, Türkiyə

 

9 2017-2018  Nəbiyeva Aytac Yasin qızı  249559 - Genetika

Hamlet Sadıqov biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

10 2017-2018  İsmayılova Gülər Əli qızı  249559 - Genetika Ayaz Məmmədov, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Panomir Tzenov, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Bolqarıstan Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyası, Baramaçılıq və Kənd Təsərrüfatı Təcrübə Stansiyası

 

11 2017-2018  Əliyeva Saqiylə Vaqif qızı  249631- Bitkilərin seleksiyası

Zeynal Əkpərov, Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

12 2017-2018  Əhmədov Əhməd Nəsib oğlu  249631- Bitkilərin seleksiyası

Mirzə Musayev aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

13 2018-2019

Məmmədli Fərid Adil oğlu 

060505 – Biologiya

249664 – İnsan genetikası

Nuru Bayramov, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

 

14 2018-2019

İbrahimova Leyla Savalan qızı

060505 – Biologiya

249664 – İnsan genetikası

Şair Qurbanov, Tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

 

 

15 2018-2019

Bayramova Xədicə Müşfiq qızı

060505 – Biologiya

249648 – Genetika

Orxan Mustafayev, Biologiya üzrə fəlsəfə

doktoru 

 

16 2018-2019 Nəzərov Nahid Natiq oğlu

060505 – Biologiya

249648 – Genetika

İlham Şahmuradov, AMEA-nın müxbir üzvü