ELANLAR
16:46, 18.06.2013
«Aqrar sektorun davamlı və təhlükəsiz inkişafı üçün innovasiya texnologiyaları» üzrə Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 3 - 4 oktyabr 2013 , Тiflis, Gürcüstan

Daha ətraflı: www.academy-as-georgia.dsl.ge