NƏŞRLƏRKitablar
16:25, 29.05.2013
Azərbaycan Florasının Konspekti

Konspektdə 176 fəsiləyə aid 1142 cins üzrə 5000 növ haqqında məlumat verilir.

Çoxcildli “Azərbaycan florası” (c. I - VIII) ilə müqayisədə konspekdə son nomenklatur dəyişiklikləri, eləcə də müəllifin uzun illər apardığı tədqiqatların nəticəsində aşkar edilmiş 51 fəsilə, 242 cins və 928 növ haqqında əlavə məlumat verilmişdir.