NƏŞRLƏRKitablar
23:52, 23.05.2013
Fındıq

D.B.Bayramova, P.h.Əhmədi

Kitabda qərzəkli meyvə bitkisi olan fındığın əsas sortları, artırılmas, çoxaldılması, bağların salınması və becərilməsi, xəstəlik və zərərvericilər qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, məhsulun yığılması və saxlanılması yolları barədə məlumat verilir.

Kitab tələbələr, mütəxəssislər, fermerlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.