NƏŞRLƏRKitablar
23:45, 23.05.2013
Tumlu meyvə bitkilərinin zərərvericiləri və xəstəlikləri, onlara qarşı mübarizə tədbirləri

Bayramova D.B., Qurbanov M.M., Sadıqova N.M., Əliyev F.Q., Yaqubov Z.B.