XƏBƏRLƏR
12:18, 22.06.2020
İnstitutun Abşeron Təcrübə Təsərrüfat Bazasında dənli bitkilərin yığımı davam edir
İnstitutun Abşeron Təcrübə Təsərrüfat Bazasında dənli bitkilərin yığımı davam edir. Baza ərazisində bercərilən hər bir sort və hibridin biomorfoloji, məhsuldarlıq və dənlərinin keyfiyyət göstəriciləri tədqiq olunur. Yüksək keyfiyyətli nümunələr seçilərək növbəti illərdə seleksiya işlərində istifadə edilir.