XƏBƏRLƏR
18:07, 28.03.2018
Bakı Dövlət Universitetində “XXI ƏSRDƏ EKOLOGİYA VƏ TORPAQŞÜNASLIQ ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusunda VII Respublika Elmi Konfransı keçirəcəkdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, 

EKOLOGİYA VƏ TORPAQŞÜNASLIQ FAKÜLTƏSİ 3 – 4 may 2018-ci il tarixində Ümummilli Lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “XXI ƏSRDƏ EKOLOGİYA VƏ TORPAQŞÜNASLIQ ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” mövzusunda VII Respublika Elmi Konfransı keçirəcəkdir.

Konfrans materiallarının hazırlanmasına qoyulan tələbləri buradan yükləyə bilərsiniz. >>>YÜKLƏ