NƏŞRLƏRKitablar
22:43, 05.01.2018
Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

 

E-mail: sh.haci@yahoo.com  

 

Monoqrafiyada filloksera zərərvericisinin biologiyası, sistematikası, aşkar olunması, yayılması (dünyada və Azərbaycanda), ona qarşı mübarizə üsulları haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Monoqrafiyadan entomoloqlar, fitopatoloqlar, seleksiyaçılar, elmi işçilər, doktorantlar, fermerlər və bitki mühafizəsi üzrə ixtisaslaşan tələbələr də istifadə edə bilər.  

 

ISBN 978-9952-435-21-4

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az