FD.01.261 DİSSERTASİYA ŞURASININ TƏRKİBİ

 

  

 

    Soyadı, adı, atasının adı          

       İş yeri və vəifəsi

 Elmi dərəcəsi

 

1

 Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu

(Sədr)

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, İmmunogenetika şöbəsi, müdir

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru

 

2

 Əliyeva Aybəniz Cavad qızı

(Sədr müavini)

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Molekulyar   Sitogenetika şöbəsi,

baş elmi işçi

 

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru 

 

 3

 Şərifova Səidə Sədaqət qızı

(Katib)

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

elmi katib

 

 Biologiya üzrə   fəlsəfə doktoru

 

4

 Abbasov Mehrac Əli oğlu

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Elmi işlər üzrə direktor müavini

 Biologiya üzrə   fəlsəfə doktoru

 

5

 Ələsgərova Ədilə Novruz qızı

 

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru

 

 Əliyeva Kamilə Əli Ağa qızı

 

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru,   professor

 

 Əliyev Ramiz Tağı oğlu

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Bitki fiziologiyası şöbəsinin müdiri

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru,   professor

 

8

 Əminov Naib Xaliq oğlu

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Elmi işlər üzrə direktor müavini

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru,   professor

 

9

 Əsgərov Aydın Musa oğlu

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Ekobotanika şöbəsinin müdiri

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru

 

10

 Əsgərova Tahira Əlimşah qızı

 

 Biologiya üzrə     elmlər doktoru

 

11

 Məmmədova Afət Dadaş Şaraplı qızı

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Bitki fiziologiyası şöbəsi, Aparıcı elmi işçi

 

 Biologiya üzrə   fəlsəfə doktoru

12

 Məmmədov Afiq Tofiq oğlu

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Beynəlxalq əlaqələr, informasiya

və koordinasiya şöbəsinin müdiri

 

 Aqrar Elmləri üzrə   fəlsəfə doktoru

 

13

 Musayev Mirzə Kamal oğlu

 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Meyvə bitkiləri şöbəsinin müdiri

 

 Biologiya üzrə   fəlsəfə doktoru

14

 Mustafayeva Lətafət Əhəd qızı 

 

Biologiya üzrə elmlər doktoru

 

15

Qasımov Kərim Quli oğlu

 

 Biologiya üzrə   elmlər doktoru

 

16 

 Sadıqov Hamlet Bəykişi oğlu

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

Meyvə bitkiləri şöbəsinin müdiri

 Biologiya üzrə   fəlsəfə doktoru

 

17

 Tağıyev Ələddin Əlirza oğlu    Aqrar Elmləri üzrə   elmlər doktoru

 

 

Aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilir:

 

2409.01-"Genetika"- biologiya elmləri, aqrar elmlər

2432.01-"Bioloji ehtiyatlar"- biologiya elmləri, aqrar elmlər

3103.04-"Seleksiya və toxumçuluq"-biologiya elmləri, aqrar elmlər