Kənd təsərrüfatı bitki və heyvanlarının genetikası və seleksiyası problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

 

AMEA-nın müxbir üzvü 
Zeynal Əkpərov

 

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, sədr

İqtisadiyyat üzrə elmlər doktoru 
Rəsul Balayev    

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş direktoru vəzifəsini icra edən, sədr müavini

 

Biologiya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Aynur Hacıyeva

 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Meyvə Bitkiləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

Aqrar Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Afiq Məmmədov

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Koordinasiya şöbəsinin müdiri

 

AMEA-nın müxbir üzvü 
İbrahim Cəfərov

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru

Baytarlıq üzrə elmlər doktoru
Aftandil Yusifov

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Baytarlıq Elmi- Tədqiqat İnstitutunun Baytarlıq preparatları və biokimya şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Allahverdi Seyidov

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Elmi -Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun direktor müavini

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Aydın Əsgərov

 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Ekobotanika və sistematika şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Fərman Quliyev

 

AMEA-nın Lənkəran Regional Elmi Mərkəzinin direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Hacı Şıxlinski

 

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun İmmunologiya şöbəsinin müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Qənbər Abdullayev

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Heyvandarlıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası kafedrasının müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Maarif Yusifov

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Bitki fiziologiyası və biokimyası şöbəsinin 
müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Naib Əmənov

 

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Nazim Kazımov

 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi- Tədqiqat İnstitutunun Texniki bitkilərin seleksiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Rauf Quliyev

 

Bakı Dövlət Universitetinin Genetika və təkamül təlimi kafedrasının müdiri

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 
Zaur Həsənov

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin
Meyvəçilik, tərəvəzçilik və subtropik bitkilər 
kafedrasının müdiri

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Əsəd Musayev

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Bitki seleksiyası şöbəsinin müdiri

 

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Taryel Pənahov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Vüqar Səlimov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Ampeloqrafiya və seleksiya
laboratoriyasının rəhbəri