NƏŞRLƏRKitablar
17:20, 14.02.2017
Tərəvəz bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlarla mübarizə tədbirləri

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

 

E-mail: sh.haci@yahoo.com  

 

Kitabda 78 növ müxtəlif zərərvericilərin və tərəvəz bitkilərində xəstəlik törədən 124 patogen morfologiyası və biologiyası, bitkinin hansı orqanlarının xəstəliklə sirayətlənməsi və zərəverici ilə zədələnməsi əlamətləri öz əksini tapmış və onlara qarşı mübarizə tədbirləri (aqrotexniki, bioloji və kimyəvi  və s.) ətraflı məlumat verilmişdir.

Kitabdan bitki mühafizəsi sahəsində çalışan mütəxəssislər, aqronom- tərəvəzçilər, aqrar unuversitet tələbələri, həmçinin həvəskar tərəvəzçiliklə məşğul olan və həyətyanı sahəsi olan insanlar, fermerlər də istifadə edə bilərlər.

 

          010601-2017

Ş  ___________________ 

             9952-435

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az