NƏŞRLƏRKitablar
09:35, 10.10.2016
Metodik göstərişlər: Pambıq lifinin keyfiyyət əlamətlərinin beynəlxalq standartlara uyğun təsnifatı

B.ü.f.d. Hüseynova Lyudmila Ələskər qızı

B.ü.f.d. Abduləliyeva Gülşən Surxay qızı

 

Metodiki göstərişlər pambıq sortlarını lifin texnoloji xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirmək məqsədilə genetiklər və seleksiyaçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

 

 

 

 

AzTU-nun mətbəəsi, Bakı 2014

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az