NƏŞRLƏRKitablar
17:17, 06.10.2016
Azərbaycanda çaytikanın genetik ehtiyatları və seleksiyanın nəticələri

Mirzə Kamal oğlu Musayev

E-mail: mirza.musayev@yahoo.com

Lambert Academic Publishing 2016/Germany

 

 

 

 

 

 

 

Monoqrafiya meyvəçilər, botaniklər, meşəçilər, həmçinin bitki genetik ehtiyatları ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

ISBN 978-3-659-47380-7    

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az