NƏŞRLƏRKitablar
09:42, 06.10.2016
Dərman bitkiləri və onlardan istifadə qaydaları

Məclumov Felman Qara oğlu

 

Kitabda rəsmi təbabətdə və xalq təbabətində ən çox istifadə edilən bitkilər və onların müalicədə istifadə qaydaları qısaca, geniş xalq kütləsinin anlayacağı tərzdə təsvir edilir. Tibbdə, farmakologiyada, o cümlədən dərman bitkilərinə dair bir çox böyük miqrdarda, geniş çeşiddə ədəbiyyat olmasına baxmayaraq bir çox hallarda onlar geniş xalq kütləsinə və cəmi oxuculara istifadə üçün yetərli və yararlı deyildir. Bu kitabda bir çox xəstəliklər haqqında, onlara qarşı bitkilərdən istifadə qaydaları haqqında yığcam, əsaslı, anlaşqlı tərzdə məlumat verilmişdir ki, bu da əhalinin öz sağlamlığını qorumaq üçün müəyyən tibbi məlumata malik olmasına və bu kitabdan bəhrələnməsinə şərait yaradır. Bununla da bu kitab dərman bitkiləri və insan xəstəliklərinə qarşı onlardan istifadə qaydalarıa dair çox qiymətli vəsaitdir.    

 

ISBN 978-9952-36-143-8

Bakı, "Qanun" nəşriyyatı, 2015

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az