NƏŞRLƏRKitablar
20:42, 03.10.2016
Azərbaycanda tərəvəz və dənlik lobyanın seleksiya işi ilə bağlı vəziyyət

Əsədova Almas İsrafil qızı

E-mail:almas58@box.az

 

Kitabda bu bitkinin seleksiyasından, həmçinin Azərbaycan respublikasının müxtəlif zonalarında becərilməsində  münasib olan aqrotexnikadan bəhs edilir.

Bu bitkinin bioloji xüsusiyyəti və onun yetişdiriləcək şəraitdə təlabatı təsvir edilmişdir.   Qidanın zülal ehtiyatının yüksəldilməsi probleminin həllində

lobyanın roluna böyük diqqət yetirilmişdir. Aqronomlar və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az