NƏŞRLƏRKitablar
23:15, 01.10.2016
Çiyələk bitkisi (Fragaria L.)

Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2016

B.ü.f.d. Aynurə Firdofsi qızı Hacıyeva

E-mail: aynur-gadjieva@rambler.ru

 

Kitabda çiyələk bitkisinin yetişdirilmə tarixindən, genomu, növləri, biomorfoloji xüsusiyyətləri, becərilməsi, çoxaldılması, emalı texnologiyasından və s. bəhs olunur.

Kitab kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri, fermerlər, ali və orta məktəb müəllimləri, tələbələr, magistrlər, aspirantlar, həvəskar bağbanların istifadəsi üçün nəzərdə tutulur.

 

ISBN 978-9952-435-23-8    

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az