NƏŞRLƏRKitablar
22:55, 01.10.2016
Üzüm bitkisinin genetika və seleksiyası

Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2016

H.M.Şıxlinski

E-mail: sh.haci@yahoo.com   

 

Monoqrafiyada Azərbaycanın üzüm bitkisinin mənşə mərkəzlərindən biri olması haqqında, üzümün məişətdə istifadə qaydaları haqqında, üzüm bitkisinin müxtəlif sistematiklər tərəfindən verilmiş müasir klassifikasiyası geniş şəkildə şərh olunur. Eyni zamanda yeni üzüm sortlarının yaradılması üsulları haqqında müxtəlif tədqiqatçıların apardıqları elmi-tədqiqat işləri haqqında məlumatlar monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Həmçinin üzüm tənəklərinin müxtəlif xəstəlik və zərərvericiləri haqqında və onlara qarşı mübarizə tədbirləri verilmişdir.

Monoqrafiyadan entomoloqlar, fitopatoloqlar, genetiklər, seleksiyaçılar, elmi işçilər, doktorantlar, fermerlər və bitki mühafizəsi üzrə ixtisaslaşan tələbələr də istifadə edə bilərlər.

 

ISBN 978-9952-435-40-5    

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az