NƏŞRLƏRKitablar
22:05, 01.10.2016
Meyvə-giləmeyvə və üzüm bitkilərinin xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları

Bakı, “Müəllim” nəşriyyatı, 2014

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

E-mail: sh.haci@yahoo.com   

 

Kitabda meyvə-giləmeyvə və üzüm bitkilərinin 100-dən çox zərərvericləri və 100-dən artıq göbələk, bakterial və virus xəstəlikləri haqqında geniş məlumat verilir və onlarla müxtəlif mübarizə yolları göstərilir.

Kitabdan entomoloqlar, fitopatoloqlar, elmi işçilər, aspirantlar, magistrlər fermerlər və bitki mühafizəsi üzrə ixtisaslaşan tələbələr də istifadə edə bilərlər.

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az