NƏŞRLƏRKitablar
21:58, 01.10.2016
Üzüm xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları

Bakı, Azərnəşr, 2004

Hacı Məmmədtağı oğlu Şıxlinski

E-mail: sh.haci@yahoo.com   

 

Kitabda üzüm bitkisinin 50-də çox zərərvericisi, 30-dan artıq göbələk, 20-dən yuxarı virus və bir neçə bakterial xəstəlikləri haqqında geniş məlumat verilir və onlarla mübarizə yolları göstərilir.

Kitabdan entomoloqlar, fitopatoloqlar, elmi işçilər, aspirantlar, fermerlər və bitki mühafizəsi üzrə ixtisaslaşan tələbələr də istifadə edə bilərlər.

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az