Ayaz MammadovStruktur bölmənin rəhbəri: Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ayaz Məmməd oğlu Məmmədov

E-mail: ayaz_mamadov@yahoo.com, ayaz.mammadov@genres.az

 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 

Şöbə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:

İnstitutun strukturuna daxil olan genbankın, şöbə və laboratoriyaların, dayaq məntəqələri, elmi-tədqiqat bazaların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların işıqlandırılması məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrilə (bundan sonra KİV) əlaqələrin qurulması və ictimaiyyətin məlumatlandırılması sahəsində işlərin təşkilini və tənzimlənməsini, eyni zamanda institut və ona tabe qurumların fəaliyyətini əks etdirən müxtəlif formatlı materialların (video, audio, buklet, bruşura, kitabça və s.) hazırlanmasını və İnstitutdakı muzeyin işinin təşkilini həyata keçirir.

İşçilərin ümumi sayı: 3


 

 

Mütəxəssis  - Kamallı Günel Gündüz qızı

E-mail: gkamalli01@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Baş mütəxəssis  - Məmmədzadə Ramin Rizvan oğlu

E-mail: ramin.mamedzade.95@mail.ru

Telefon: