NƏŞRLƏRKitablar
11:30, 25.07.2013
Azərbaycanda pambıqçılıq. Bakı-"Elm"-2010, 136 s.

A.Əzizov, S.İbrahimov

Kitab Azərbaycanda pambıqçılğın qısa tarixi, pambığın inkişaf mərhələləri və onun botaniki təsnifatı, Azərbaycanda becərilən əsas pambıq sortları, pambığın zərərvericiləri və xəstəlikləri, məhsulun toplanması, Azərbaycanda pambığın toxumçuluğu, pambığın aqrotexnikası,torpağın əkinə hazırlanması və s. haqqında bəhs edir.