NƏŞRLƏRKitablar
11:07, 25.07.2013
Təcrübəvi mutagenez və hibridləşmə yolu ilə orta lifli pambıqların yeni formalarının yaradılması. Bakı-"Elm"-2012, 336 s.

Ş.Əsədli

Monoqrafiya elmi işçilər, doktorantlar və  müvafiq ali məktəbin yuxarı kurs tələbələri, eyni zamanda pambığın genetikası və seleksiyası ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.