NƏŞRLƏRKitablar
11:03, 25.07.2013
Ətraf mühit və ekologiya. Bakı "Elm" 2012, 164 s.

Ş.İ.Əsədov, S.Ş.İbrahimov, P.Ş.Əsədova

Kitabda ekologiya haqqında ümumi anlayış, onun başqa elmlərlə əlaqəsi, ekologiyanın əhəmiyyəti, ekosistemin mövcuq quruluşu, ətraf mühit və digər amillərin canlılara, xüsusilə də insanlara təsirindən bəhs edir.