NƏŞRLƏRKitablar
10:02, 25.07.2013
Bioloji Müxtəliflik, Bakı: "Elm", 2008. 232 s.

C.Əliyev, Z.Əkpərov, A.Məmmədov

 

Bu kitab canlı aləmin əsasını təşkil edən bioloji müxtəlifliyin mühafizəsi, öyrənilməsi və istfifadəsi kimi aktual məsələlərdən bəhs edir. Burada biomüxtəliflik anlayışına, onun struktur və səviyyələrinə, qanunauyğunluqlarına, inkişaf meyllərinə, tükənmə təhlükələri və mühafizə metodlarının şərhinə geniş yer verilmişdir.

Nəşr biologiya, ekologiya, coğrafiya, kənd təsərrüfatı ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr, ali və orta ixtisas müəllimləri, biomüxtəlifliyin mühafizəsi və səmərəli istifadəsi ilə bağlı sahələrdə çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.