Видовой состав микроорганизмов, вызывающих гниение корней винограда, пораженных филлоксерой / Виноградарство и виноделие. Ялта, «Магарач», 2010, том ХL, c.55-57
Шихлинский Г.М., Салимов В.С.
//

//

Keywords: viki-texnologiya, informasiya müharibəsi, Vikipediya, viki-səhifə, viki-cəmiyyət, redaktələr müharibəsi, spam.