TƏDBİRLƏRKonfrans

1. Biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatlarına dair I Beynəlxalq Konfrans. 2006

2. Bitki Genetik Ehtiyatlarına dair Konfrans. 2011

3. Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Bitki Genetik Ehtiyatları. 2013

4. Meyvə Bitkilərinin Yabanı Əcdadları üzrə II Beynəlxalq Konfrans. 2014