STRUKTURŞöbələr

Dənli taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsi

  -Paxlalı bikilər qrupu

 

Ekobotanika və sistematika şöbəsi

 

Biotexnologiya şöbəsi

    - İnsan genetikası qrupu

 

Texniki və yem bitkiləri şöbəsi

     -Yağlı, dərman ə qeyri ənənəvi bitkilər qrupu

 

Meyvə bitkiləri şöbəsi

 

 

Tərəvəz və bostan bitkiləri şöbəsi

 

Molekulyar sitogenetika şöbəsi

 

İmmunogenetika şöbəsi (Quba)

     -Virusologiya qrupu

 

Bitki fiziologiyası şöbəsi

 

Bitki biokimyası şöbəsi

 

Texnologiya şöbəsi

 

Beynəlxalq əlaqələr, informasiya və koordinasiya şöbəsi

 

Kənd təsərrüfatı heyvanları şöbəsi

 

Meyvə bitkilərinin genetik müxtəlifliyi şöbəsi

 

Təhsil şöbəsi

 

Kitabxana

 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

    -Multimedia qrupu