ŞURALARQadınlar Şurası

Sədr: b.ü.f.d. Aynurə Firdovsi qızı Hacıyeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sədr müavini: b.ü.f.d. Məsmə Yaqubəli qızı Nəsrullayeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katib: Ləman Hüseyn qızı Namazova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büro üzvləri: 

 

b.ü.f.d. Gülarə Seyidağa qızı Məcidova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.ü.f.d., dos. Gülşən Surxay qızı Abduləliyeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.ü.f.d. Sevinc Əsəd qızı Nuriyeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gülgəz Əsgər qızı Məmmədova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quliyeva Günel Şahin qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təranə Sarvaz qızı Kazımova