STRUKTURElmi bazalarTovuz

Tovuz Elmi Tədqiqat Bazasının müdiri: Qurbanov Asim Arif oğlu

Telefon:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Respublikanın qərb bölgəsində becərilən mədəni bitkilərin (taxıl, yem, meyvə, gilə­meyvə, üzüm və b.) və onların yabanı əcdadlarının toplanması, bərpası, mühafizəsi, öyrənilməsi, artırılması və yayılması ilə əlaqədar fəaliyyətləri həyata keçirir.

 


Böyük elmi işçi: Dadaşov Mehman Tofiq oğlu

Telefon:

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Həsənov Teymur Sabir oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Abdullayev Mürşüd Mirzə oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Nəsibov Etibar Ələkbər oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Məstanov Ceyhun Fəxrəddin oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Xadimə: Əsgərova Zəkiyyə Xanoğlan qızı