STRUKTURElmi bazalarZuvand

Zuvand (Lerik) DM müdiri: Nurullayev Elxan Quşi o.

Tel.: 050 309 00 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Respublikanın cənub bölgəsində yayılmış nadir və itməkdə olan genetik müxtəlifliyin in situ mühafizəsi, bölgəyə məxsus mədəni bitkilərin brend formalarının müxtəlifliyinin toplanması, bərpası, artırılması, tədqiqi, perspektiv formaların seçilməsi, yeni sortların yaradılması və yayılması üzrə fəaliyyət göstərir.

 


 

Baş mütəxəssis: Qaxverdiyev Mansim Əlikişi oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Həsənova Aygül Camal qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gözətçi fəhlə: Quliyev Möhübbət Dədəşxan oğlu