STRUKTURElmi bazalarQuba Bölgə Təcrübə Bazası

Bazanın müdiri: b.ü.f.d. Şükürov Teyyub Xuduş oğlu

Telefon:

E-mail: teyyub.shukurov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi: b.ü.f.d. Bayramova Dilşad Bayram qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Baş aqronom: Hacıyev Malik Ağakərim oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant:Babayeva Nuranə Tahir qızı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə:İbrahimov Hörmət Rövşən oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gözətçi:Ağasıyev Zeynal Mirəhməd oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xadimə:Ağalıyeva Qətibə Abdulvahab qızı