ŞURALARGənc alimlər şurası

Gənc Alimlər və Mütəxəssislər Şurasının tərkibi

 

- sədr: Günel Musayeva Dadaş qızı

 

- sədr müavini: Saqiylə Əliyeva Vaqif

 

- katib: Gültəkin Əhmədova Qaraca

 

- üzvləri

 

Aytac Nəbiyeva Yasin qızı

Zərxara Hüseynzadə Nazir qızı

Ləman Namazova Hüseyn qızı

Günel Vahabova Gündüz qızı

Bayram Bayramov İlham oğlu

Əkbər Kərimov Yaşar oğlu

Elçin Hacıyev Saday oğlu

Məmmədova Zeynəb Müşfiq qızı

Şəlalə Abdulrəhimli Namiq qızı

Əminə Rəkidə Mərfət qızı

Gülər İsmayılova Əli qızı

Ülkər Məmmədzadə Namiq qızı