STRUKTURŞöbələrBeynəlxalq əlaqələr

 Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Ayaz Məmmədov Məmməd oğlu 

Tel., faks: (+994 12) 449 92 21

E-mail: ayaz_mamadov@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR, İNFORMASİYA VƏ MEDİA ŞÖBƏSİ aşağıdakı məsələlərin həlli ilə məşğul olur:

 

− İnstitutun beynəlxalq əlaqələrinin qurulması, aparılması və inkişafı;

− Beynəlxalq və regional təşkilatlar, genbanklar, xarici ölkələrin elm mərkəzləri ilə müntəzəm ünsiyyət;

− Genetik ehtiyatların informasiya sistemi üzrə elmi tədqiqatların aparılması;

− Genetik ehtiyatların toplanması, saxlanması, sənədləşdirilməsi və öyrənilməsi üzrə ümumrespublika şəbəkəsinin fəaliyyətinin əlqələndirilməsində iştirak;

− Azərbaycanın genetik ehtiyatlarının inventarlaşdırılması, kompüter məlumat bazalarının yaradılması və inkişafı, Milli İnformasiya Mübadiləsi Mexanizminin             və Mərkəzi Məlumat Bazasının idarə olunması;

− Genetik ehtiyatların sənədləşdirməsi və məlumat bazası üzrə təlim və seminarların keçirilməsi;

−Kütləvi informasiya vasitələri, məlumat agentlikləri, beynəlxalq təşkilatların bülletenləri və internet səhifələri üçün informasiya, arayış, hesabat, təbliğat xarakterli məqalə, poster və bukletlərin hazırlanması;

− İnstitutun internet səhifəsinin (www.genres.az), FAO-nun internet portalında Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatlarına aid səhifələrin (http://www.pgrfa.org/gpa/aze/welcome.htmx), AMEA-nın portalında (www.science.az)  instituta aid səhifələrin yenilənməsi;

− Daxil və xaric olan poçtun, instituta aid informasiyaların, bitkilərin öyrənilməsi üzrə deskriptorların və digər ədəbiyyatın, layihə və qrant materiallarının tərcümə işləri;

− İnstitutun beynəlxalq layihələrdə iştirakının texniki tərəflərinin həlli;

− Əməkdaşların xaricdə keçirilən elmi və təşkilati tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı  məsələlər;

− İnstitutun kompyuter şəbəkəsinin idarə olunması, kompyuter avadanlığına texniki və proqram xidmətlərinin göstərilməsi.

 

İşçilərin ümumi sayı - 7

 


Baş mütəxəssis -  Məmmədova Xanım Tofiq qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Baş mütəxəssis -Həsənquliyeva Əlvan Şəfayət qızı

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Baş mütəxəssis - Əmiraslanov Vüqar Zəfər o.

E-mail:

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mütəxəssis- Kamallı Günel Gündüz qızı

E-mail:

Telefon: