STRUKTURŞöbələrBeynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

 Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. VƏLİ XANBABA OĞLU QARAYEV 

 Telefon:+99450 3144464

 E-mail:veli.qarayev@rambler.ru

 

 

 

 

 

 

Qarayev Vəli Xanbaba oğlu 07.05.1954-cü ildə Zərdab  rayonunun Şahsünlü kəndində anadan  olmuşdur. S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (hazırda ADAU adlanan) baytarlıq fakultəsini bitirmişdir (1976). Kənd təsərrüfatı nazirliyinin təyinatı ilə Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutuna göndərilmişdir.

 AzETBİ-nin helmintologiya laboratoriyasında 1976-1990-cı illərdə kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində elmi tədqiqatla (dissertant olaraq) məşgul olmuşdur. AMEA Zoologiya institutunda “Fasciola gigantica” ilə yoluxdurulmuş qoyun orqanizmində misin miqdarının dəyişikliyi və onun tənzimlənməsi yolları” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir (1985). Biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

Vəli Qarayev Ticarət nazirliyinin “Azərbətsüdticarəti” idarəsinin baş baytar həkimi (1990-1992), Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin (1992-2003) və Kənd təsərrüfatı nazirliyinin (2003-2011) tabeliyində olan Bakı şəhər baytarlıq idarəsində dövlət baytarlıq müfəttişliyi şöbəsinin müdiri, idarənin rəis müavini və idarənin rəisi, 2012-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətində böyük mütəxəssis vəzifələrində işləmişdir.

V.Qarayev 2017-ci ilin sonundan AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda işləyir və 2018-ci ilin aprel ayından həmin institutun Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik ehtiyatları şöbəsinin müdiridir.

  KOİCA-nın Azərbaycan Məzunları Assosiasiyasının və AQTA-nın İşçi Qrupunun üzvüdür.Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq və Heyvandarlıq elmi-tədqiqat institutları ilə sıx birgə əməkdaşlıq edir.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində “Codex Alimentarius” Milli Komitəsi və  Standartlaşdırma texniki şüraların 2014-2017-ci il tarixlərdə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində qeyri-infeksion xəstəliklər üzrə şuranın 2015-ci il tarixdə üzvü olmuşdur.

  AMEA GEİ-də 2019-cu ildən“Genetika” və “insan genetikası” ixtisasının magistratura pilləsi üzrə (əyani) II kurs tələbələrinə  “Elmi tədqiqatın metodologiyası” fənnini tədris edir.

Tayland, Malaziya, İsveçrə, Litva, Danimarka, Rusiya Federasiyası, Estoniya, Qazaxıstan, Ukrayna, Qırğızıstan, İtaliya, Cənubi Koreyada 2012-2016-cı illərdə Ümumdünya Heyvan Sağlamlıq Təşkilatının (OİE), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO), Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO), ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamenti (USDA), Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA), Beynəlxalq Asiya Bankının(IBA) təşkil etdikləri 17 beynəlxalq tədbirlərdə, konfrans, seminar və iclaslarda, Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzvolma prosesi çərçivəsində  İsveçrənin Cenevrə şəhərində 2014-cü ilin 20-22 fevral  tarixlərində keçirilən 11-ci iclasında Azərbaycan Hökuməti nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak etmişdir.

AMEA-nın səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Heyvan Sağlamlığı üzrə İşçi Qrupun üzvudur, texniki normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlarlanmasında əməli köməklik göstərir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlığın təşkili və monitorinqi şöbəsi, Baytarlıq və Heyvandarlıq elmi tədqiqat institutları, Azərbaycan Atçılıq Federasiyası ilə birgə əməkdaşlıq edir.

V.Qarayevqoyun orqanizmində mis mikroelementinin atom-absorbsion  spektroskopiya üsulu ilə təyini  və “Fasciola gigantica” xəstəlik törədicisinin müxtəlif yaş dövründə və tətbiq olunan antihelmintiklərdən sonra orqanizmin orqanlarında müəyyən edilməsi və   onun tənzimlənməsi yollarını müəyyənləşdirmişdir. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik ehtiyatları müxtəlifliyinin(yerli və introduksiya edilmiş iribuynuzlu heyvanların və təkdırnaqlıların, tut ipəkqurdlarının, antropozoonoz xəstəlik törədicilərinin genetik müxtəlifliyinin öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatların aparılmasına rəhbərlik edir.

V.Qarayev 28 elmi əsərin(10-u xaricdə dərc olunmuşdur) müəllifidir, 1 fəlsıfə doktorunun opponenti olmuş  və 1 fəlsəfə doktorunun elmi rəhbəridir.

V.Qarayev ETN Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərlərinin Redaksiya Heyətinin üzvüdür.


Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 
aşağıdakı məsələlərin həlli ilə məşğul olur:

 

− İnstitutun beynəlxalq əlaqələrinin qurulması, aparılması və inkişafı;

− Beynəlxalq və regional təşkilatlar, genbanklar, xarici ölkələrin elm mərkəzləri ilə müntəzəm ünsiyyət;

− Genetik ehtiyatların informasiya sistemi üzrə elmi tədqiqatların aparılması;

− Genetik ehtiyatların toplanması, saxlanması, sənədləşdirilməsi və öyrənilməsi üzrə ümumrespublika şəbəkəsinin fəaliyyətinin əlqələndirilməsində iştirak;

− Azərbaycanın genetik ehtiyatlarının inventarlaşdırılması, kompüter məlumat bazalarının yaradılması və inkişafı, Milli İnformasiya Mübadiləsi Mexanizminin və Mərkəzi Məlumat Bazasının idarə olunması;

− Genetik ehtiyatların sənədləşdirməsi və məlumat bazası üzrə təlim və seminarların keçirilməsi;

−Kütləvi informasiya vasitələri, məlumat agentlikləri, beynəlxalq təşkilatların bülletenləri və internet səhifələri üçün informasiya, arayış, hesabat, təbliğat xarakterli məqalə, poster və bukletlərin hazırlanması;

− İnstitutun internet səhifəsinin (www.genres.az), FAO-nun internet portalında Azərbaycanın bitki genetik ehtiyatlarına aid səhifələrin (http://www.pgrfa.org/gpa/aze/welcome.htmx), AMEA-nın portalında (www.science.az)  instituta aid səhifələrin yenilənməsi;

− Daxil və xaric olan poçtun, instituta aid informasiyaların, bitkilərin öyrənilməsi üzrə deskriptorların və digər ədəbiyyatın, layihə və qrant materiallarının tərcümə işləri;

− İnstitutun beynəlxalq layihələrdə iştirakının texniki tərəflərinin həlli;

− Əməkdaşların xaricdə keçirilən elmi və təşkilati tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı  məsələlər;

− İnstitutun kompyuter şəbəkəsinin idarə olunması, kompyuter avadanlığına texniki və proqram xidmətlərinin göstərilməsi.

  


 Baş mütəxəssis - Məmmədova Xanım Tofiq qızı

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


 Baş mütəxəssis - Hacıyev Rzaqulu Musa oğlu

 E-mail:

 Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 


Mütəxəssis - Vahabova Günel Gündüz qızı

E-mail: gkamalli01@gmail.com

Telefon: