STRUKTURElmi bazalarSaray

 

Saray Dayaq məntəqəsinin müdiri: Qasımov Qabil Əfsər oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Abşeronun quru subtropik şəraitinə uyğun bitkilərin genetik müxtəlifliyinin toplanması, artırılması, mühafizəsi, tədqiqi, perspektiv formalarının seçilməsi, yeni sortların yara­dılması, tingliyinin təşkili və yayılması məsə­lələrinə aid işləri görür.

 

 


Traktorçu-maşinist: İsmayilov Vidadi Cəbrayıl oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Qasımov Namis Əfsər oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Əzimov Pərvaz Ağaəli oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əsgərova Məlahət Yaşar oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əsgərova Xalidə Gülhəsən oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Gözətçi: Paşayev Rövşən Məhər oğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Albabayev Samir Aqil oğlu