STRUKTURElmi bazalarSaray

Saray Dayaq məntəqəsinin müdiri: Məmmədov Arif Məmməd oğlu

Tel.:050 384 0429

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Abşeronun quru subtropik şəraitinə uyğun bitkilərin genetik müxtəlifliyinin toplanması, artırılması, mühafizəsi, tədqiqi, perspektiv formalarının seçilməsi, yeni sortların yara­dılması, tingliyinin təşkili və yayılması məsə­lələrinə aid işləri görür.

  


 

İşçilərin ümumi sayı-9


 

Baş aqronom: Qasımov Qabil Əfsər oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Traktorçu-maşinist: İsmayilov Saqi Allahverdi oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi:Qasımov Namis Əfsər oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: Əzimov Pərvaz Ağaəli oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gözətçi: İsmayılov Əşrəf Xanoğlan oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əsgərova Xalidə Gülhəsən oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fəhlə: Əsgərova Məlahət Yaşar oğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Fəhlə: Ağayev Rafiq Hümbət oğlu