XƏBƏRLƏR
11:36, 21.04.2021
İnstitutun əməkdaşları Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında elmi ezamiyyətdə olmuşlar
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Dənli taxıl və paxlalı bitkilər şöbəsinin müdiri b.ü.f.d. Dos. Xanbala Rüstəmov və həmiş şöbənin aparıcı elmi işçisi a.ü.f.d., dos. Abidin Abdullayev institutun Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında elmi ezamiyyətdə olmuşlar.
Bazanın təcrübə sahəsində yetişdirilən bərk və yumşaq buğda sortları üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış, bitkilərin inkişaf fazaları qiymətləndirilmişdir.