NƏŞRLƏRKitablar
15:51, 06.10.2016
Mən deyən vaxt gəl Muğana

Z.Əkpərov

G.Əhmədov

R.Mahmudov

 

E-Mail: akparov@yahoo.com

 

"STEYK" KM nəşriyyatı, Bakı 2003

 

 

Kitabda ölkədə müqəddəs nemət olan çörək bolluğunun yaranması üçün akademik C.Ə.Əliyevin keçdiyiyi gərgin, əziyyətli, faydalı həyat yoluna nəzər yetirilmiş, onun rəhbərliyi ilə aparılan nəzəri tədqiqatların respublikanın müxtəlif bölgələrində, xüsusən də Muğan torpağında praktiki tətbiqinin real nəticələri əks etdirilmiş, müstəqil Azərbaycan Respublikasının qüdrətli və azad bir dövlətə çevrilməsi prosesində onun yorulmaq bilmədən çalışması, həmçinin ictimai-siyasi fəaliyyətinin bir hissəsi haqqında məlumat verilmişdir.

Kitab geniş oxucu kütləsi,-alimlər, aqronomlar, fermerlər, siyasətçilər, mənalı həyat yolunun sirlərini öyrənmək istəyən hər bir insan üçün faydalı ola bilər. 

 

 

ISBN 5-86874-053-2

 

 

FOTO>>>

 

©  www.genres.az