STRUKTURŞöbələrBiokimya

Struktur bölmənin rəhbəri: b.ü.f.d. Qasımov Qədir Qasım oğlu

İşçilərin ümumi sayı- 14

 

 

 

 

 

 

 


 

Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri- Laboratoriyanın əsas fəaliyyət istiqamətini respublikamızda yayılmış və Genetik Ehtiyatlar institutunun Gen bankında toplanmış dənli-taxıl və paxlalı, texniki bitkilərin toxumlarının kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi və yüksək göstəricilərə malik nümunələrin seçilməsi, seleksiya üçün tövsiyyə edilməsi təşkil edir. Laboratoriyada həm də bəzi paxlalı bitkilərin müxtəlif inkişaf fazalarında xlorofil a, b və karotinoidlərin miqdarının dinamikası öyrənilir.

Struktur bölmənin əsas elmi nəticələri- Son 5 ildə laboratoriyada aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

  1. Laboratoriyada 321 dənli-paxlalı bitki nümunəsində biokiyəvi analizlər aparılmışdır.
  2. 26 bərk buğda, 25 yumşaq buğda, 32 arpa, 30 çovdar, 15 qarğıdalı, 40 noxud, 10 mərcimək nümunələrində protein,nişasta, yağ, kül, əvəzolunmayan amin turşuları- triptofan, lizin miqdarı təyin edilmişdir.
  3. Proteinin miqdarı yüksək olan 9 lobya, 2 bərk buğda, 3 yumşaq buğda, 2 arpa, 3 çovdar, 2 qarğıdalı, 3 noxud, 1 mərcimək, 6 inək noxudu, 2 at paxlası, 1 çöl noxudu, 1 lərgə və 1 maş nümunələri seçilmişdir.

 


 

Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d  Rəfiyev Eldar  Balağa oğlu

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi  - b.ü.f.d.  Ağayeva Səltənət Ərşad qızı

E-mail: saltanat.genetic@gmail.com

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aparıcı elmi işçi  - Əmiraslanova Lalə Tapdıq qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d. Nəsrullayeva Məsmə  Yaqubəli qızı  

E-mail: mesme2009@rambler.ru

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük elmi işçi  - b.ü.f.d. Baxışova Nigar Çingiz q.  

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - b.ü.f.d  Cəfərova Elnurə Eldar qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 


 

Elmi işçi  - İsgəndərova Rəhilə Hüseyn qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - Kərimova Fəridə Əziz qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - Məmmədova Şəmsiyyə Elxan qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Elmi işçi  - Babayeva Mətanət Ənvər qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Böyük laborant - Nəbiyeva Aytac Yasin qızı

E-mail: aytacnebi1@gmail.com

Telefon:

 

 

 

 

 

 

 


 

Böyük laborant  - Musayeva Aytən Ramiz qızı

E-mail: 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 


Laborant  - Məmmədova Aynur Məmmədhüseyn qızı

E-mail: 

Telefon: