PUBLICATIONSBooks
15:30, 01.12.2020
Azərbaycanın buğda genofondu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xanbala Rüstəmov,

E-mail:  xanbala.rustamov@mail.ru

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mehrac Abbasov

E-mail: mehraj_genetic@yahoo.com

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Babayeva

 

Monoqrafiyada Triticum L. cinsinin botaniki təsviri, müasir təsnifatı, buğdaların ontogenezi, genofondu, yayılma arealları, növ tərkibi, ekotipləri və genetik müxtəliflikləri haqqında elmi məlumatlar öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda yayılmış buğdaların növ, növaltı, növmüxtəlifliyi, qrupları və yarımqruplarının təyinatında Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq Ümumrusiya Bitkilərin Genetik Ehtiyatları İnstitutunda tərtib edilmiş dixotomik açarlardan istifadə edilib.

 

 Download here>>>

 

 

PHOTO>>>