STRUCTUREDepartmentsЦентральная база данных

Aparıcı elmi işçi - a.ü.f.d., dosent Məmmədov Afiq Tofiq oğlu


 

Aparıcı elmi işçi - b.ü.f.d., Mirzəliyeva İlhamə Akif qızı


 

Baş mütəxəssis - İmanova Nailə Ələsgər qızı


 

Mütəxəssis - Əzizova Sevda İbrahim qızı


 

Mütəxəssis - Qəhrəmanov Samir Mürşüd oğlu


 

Mütəxəssis - Həmidov Yusif Hamid oğlu