ОБЪЯВЛЕНИЯ
11:10, 06.02.2023
ETN-nin Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərlərinə məqalələrin qəbulu elan edildi

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərlərinə məqalələrin qəbulu elan edildi. Müvafiq qaydada yazılmış məqalələr elektron daşıyıcıda və e-mail vasitəsilə (genresjournal@gmail.com) qəbul edilir. İddiaçılar müfəssəl məlumatları http://genresjournal.az/ saytına daxil olaraq əldə edə bilərlər.