СОВЕТЫУчёный совет

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

GENETİK EHTİYATLAR İNSTİTUTU

ELMİ ŞURA ÜZVLƏRİ

 

 

Elmi dərəcəsi, soyadı və adı

Elmi ixtisasının kodu

 

1

Доктор аграрных наукЧлен-корреспондент НАНА Акпаров Зейнал

 

3103.04- Селекция и семеноводство

2

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Abbasov Mehrac

 

2409.01- генетика

3

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Natavan Kələntərova

 

2409.01- генетика

4

 

 

5

Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Əliyev Ramiz

 

2409.01- генетика

6

Biologiya elmlər doktoru Əsgərov Aydın

 

2417.01- генетика

7

Biologiya üzrə elmlər doktoru Əliyeva Aybəniz

 

2409.01- генетика

 

8

Biologiya üzrə elmlər doktoru Məmmədova Afət

 

2409.01- генетика

9

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rüstəmov Xanbala

 

 

10

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qasımov Qadir

 

2409.01- генетика

11

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sadıqov Hamlet

 

2409.01- генетика

12

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Həsənov Sabir

 

2409.01- генетика

13

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova Sevinc

 

2409.01- генетика

14

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Musayev Mirzə

 

 

15

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədova  Ruhəngiz

 

2409.01- генетика

16

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru İzzətullayeva Vüsalə

 

2409.01- генетика

17

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Ayaz

 

2409.01- генетика

18

B.ü.f.d. Qarayev Vəli

 

 

19

Elmi işçi Bayram Bayramov