СТРУКТУРАБиблиотека

Заведуюущий библиотеки: Шафига Мамедова

 

E-mail: shafiga.mammadova@ genres.science.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Главный библиотекарь: Чимназ Гейдарова

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 Библиотекарь: Арзу Магеррамова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kitabxanadakı ədəbiyyatın (kitab, jurnal, qəzet, elektron resurs və s.) ümumi sayı-  343030

 

O cümlədən: 

 

Kitablar 189050
Jurnallar 59400
Qəzetlər 88500
Digər materiallar 9080