Adı, soyadı, atasının adı

 

Məmmədova Şəfəq Fariz qızı

Təhsil aldığı müəsissə:

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

 

İxtisas:

249631- Bitkilərin seleksiyası

 

Mövzu:

 

 

Elmi rəhbər:

 AMEA-nın müxbir üzvü Əkpərov Zeynal İba o

Qəbul olduğu tarix:

2015

 

Müdafiə etdiyi tarix:

2017

 

Mövzunun annotasiyası:

 

 

Avtoreferat:

 

 

Elmi əsərləri: