AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun

Elmi Əsərləri

 

I CİLD

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri İnstitutun

Elmi Şurasının qərarı ilə (08.05.2009, 5 saylı protokol) nəşr olunur.

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

Sədr: b.e.n. Z.İ.Əkpərov;

    Müavin: b.e.d. N.X.Əminov;

Katib: b.e.n.M.K.Musayev

 

  ÜZVLƏR: b.e.d. R.T.Əliyev; b.e.d. A.M.Əsgərov, k.t.e.d. Ə.H.Babayev,b.e.d. Ə.Ə.Quliyev, 

b.e.d. Bayramova D.B., b.e.d. Ş.İ.Əsədov, b.e.d. H.M.Şıxlinski, b.e.d. Əzimova Q.A., A.T.Məmmədov

 

ISBN 978-9952-453-01-0

 

1903020000

____________________

655(07) – 2009

                                                 

 ©“Elm” - 2009 

 


 ISSN  2223-5817

 

         AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun

Elmi Əsərləri

 

                 II CİLD               

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun

elmi əsərləri İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə (20 dekabr 2010, 18 saylı protokol) nəşr olunur

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

Sədr: Z.İ.Əkpərov b.e.n.,

                                                                Müavin: N.X.Əminov b.e.d.,

                                                              Katib: M.K.Musayev b.e.n.

 

       ÜZVLƏR: R.T.Əliyev b.e.d., A.M.Əsgərov b.e.d., Ə.H.Babayev k.t.e.d., Ə.Ə.Quliyev b.e.n.,D.B.Bayramova b.e.n.,

Ş.İ.Əsədov b.e.n., H.M.Şıxlinski b.e.n., Q.A.Əzimova b.e.n., A.T.Məmmədov

 

ISBN  978-9952-453-26-3

 

     1903020000

________________

    655(07) – 2010

©“Elm”nəşriyyatı- 2010

    ISSN  2223-5817

  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

III CİLD

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun

elmi əsərləri İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə

(11.11.2011, 10 saylı protokol) nəşr olunur

 

      REDAKSİYA HEYƏTİ

 

                                                   Sədr: Z.İ.Əkpərov k.t.e.d.,

                                                     Müavin: N.X.Əminov b.e.d.,

                                                  Katib: M.K.Musayev b.e.n.

  

                                                    ÜZVLƏR: R.T.Əliyev b.e.d., A.M.Əsgərov b.e.d., Ə.H.Babayev k.t.e.d.,  Ə.Ə.Quliyev b.e.n.,D.B.Bayramova b.e.n., Ş.İ.Əsədov b.e.n., H.M.Şıxlinski b.e.n., Q.A.Əzimova b.e.n., A.T.Məmmədov

 

ISBN  978-9952-453-39-3

 

1903020000

_______________

655(07) – 2011

©“Elm” – 2011

 


 ISSN  2223-5817

 

Azərbaycan Milli Elmlər AkademiyasıGenetik Ehtiyatlar İnstitutu

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

IV CİLD

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun

elmi əsərləri İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə (30 noyabr 2012, 17 saylı protokol) nəşr olunur

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

                                              Sədr: Z.İ.Əkpərov k.t.e.d.,

                                               Müavin: N.X.Əminov b.e.d.,

                                                Katib: M.K.Musayev k.t.ü.f.d.

 

                                                                    ÜZVLƏR: R.T.Əliyev b.e.d., A.M.Əsgərov b.e.d., Ə.H.Babayev a.e.d., Ə.Ə.Quliyev b.e.n.,D.B.Bayramova b.e.n., Ş.İ.Əsədov b.e.n.,

                                           H.M.Şıxlinski b.e.n., Q.A.Əzimova b.e.n., A.T.Məmmədov

 

©“AMEA, Genetik Ehtiyatlar  İnstitutu” – 2012


 

ISSN  2223-5817

 

Azərbaycan Milli Elmlər AkademiyasıGenetik Ehtiyatlar İnstitutu

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

V CİLD

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun  elmi əsərlərinin V cildli  İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə

(15 aprel 2015, 7 saylı protokol) nəşr olunur

 

REDAKSİYA HEYƏTİ

 

                                                             Sədr: AMEA-nın mübir üzvü Z.İ.Əkpərov

                                      Müavin: b.e.d.,prof.  N.X.Əminov

                               Katib: b.ü.f.d.N.S.Poluxova

 

                                 ÜZVLƏR: b.ü.f.d.M.Ə.Abbasov, b.ü.e.d., prof. R.T.Əliyev, b.ü.e.d.,A.M.Əsgərov, b.ü.e.d.,H.M.Şıxlinski, 

                             b.ü.f.d., R.B.Məmmədova, b.ü.f.d.,S.R.Həsənov, a.ü.f.d.,M.K.Musayev, a.ü.f.d.,A.T.Məmmədov

 

 

©“AMEA, Genetik Ehtiyatlar  İnstitutu” – 2015

©“Elm”nəşriyyatı– 2015